Założycielem firmy EKOTECHNIKA jest dr inż. Stefan Dominikowski, były pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, inżynier z bogatym doświadczeniem w wykonawstwie i projektowaniu konstrukcji budowlanych. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami.

Rodzinną działalność z powodzeniem rozwija mgr inż. Jan Dominikowski, przedsiębiorca i główny projektant biura EKOTECHNIKA. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami. Specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji stalowych, m.in. hal i konstrukcji wsporczych pod oznakowanie drogowe.  

WYBRANE PUBLIKACJE 

 • S. Dominikowski, J. Ossowski. „Obliczenie budynku 55 kondygnacyjnego o konstrukcji trzonowo-szkieletowej”, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej nr 4, 1978 r.
 • J.W. Zieliński, S. Dominikowski. „Propozycje wymiarowania betonowych elementów zginanych zbrojonych blachami fałdowymi”, Pierwsza Konferencja Naukowa Wydziału Budownictwa Lądowego ART., Olsztyn 1979 r.
 • J. W. Zieliński, S. Dominikowski. „Obliczanie płyt zespolonych stalowo-betonowych zbrojonych blachą trapezową” Konferencja jubileuszowa Wydziału Budownictwa Lądowego ART. Olsztyn 1981 r.
 • W. Żółtowski, S. Dominikowski „Badania płyt betonowych zespolonych z blachą fałdową jednokierunkowo zginanych”, V Konferencja Naukowa – „Konstrukcje zespolone”, Zielona Góra, 1999 r.
 • S. Dominikowski „Analiza stanów granicznych stropów zespolonych stalowo-betonowych”, praca doktorska, Warszawa, 2000 r.
 • S. Dominikowski, Piotr Bogacz „Konstrukcje stalowe” skrypt. Opublikowane na www.ekotechnika.org, 2005 r.
 • S. Dominikowski „Procedury projektowania konstrukcji przy wykorzystaniu programu Robot Millenium i Robot Ekspert”. Opublikowane na www.ekotechnika.org, 2005 r.
 • S. Dominikowski, P. Bogacz „Materiały pomocnicze do ćwiczeń z laboratorium konstrukcji stalowych”. Opublikowane na www.ekotechnika.org.
 • S. Dominikowski „Wpływ rozstawu i przekroju łączników na stałą sprężystości połączenia stropów zespolonych stalowo-betonowych” VIII Konferencja Naukowa Olsztyn-Łańsk „Konstrukcje Stalowe” 5(63) październik, 2003 r.
 • S. Dominikowski P. Bogacz „Determination of Internal Forces in End Plates of Simple End Plate Joints”, Technical Sciences No. 12, 2009 r.
 • S. Dominikowski P. Bogacz „Analysis and Comparison of a Joint Connecting Members in a Roof Truss”, Technical Sciences No. 14(2), 2011 r.
 • S. Dominikowski „Investigations linear and nonlinear dynamic characteristics of building structures”. VII Konferencja „Układy Dynamiczne – Teoria i Zastosowania” Łódź 2003 r.
 • S. Dominikowski „Porównanie hal stalowych projektowanych tradycyjnie i systemów lekkiego budownictwa stalowego”, XII Seminarium „Zastosowanie kształtowników walcowanych na gorąco w budownictwie”, Olsztyn – 5.06.2003 r.
 • Przyczyny oraz sposób naprawy uszkodzonych budynków o konstrukcji murowej, PRZEGLĄD BUDOWLANY nr 6/2016 – dr inż. Piotr Bogacz, dr inż. Stefan Dominikowski, dr inż. Jacek Zabielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [Do pobrania] 

Materiały do pobrania