Wykaz opublikowanych prac:

 • S. Dominikowski, J. Ossowski. „Obliczenie budynku 55 kondygnacyjnego o konstrukcji trzonowo-szkieletowej”, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej nr 4, 1978r.
 • J.W. Zieliński, S. Dominikowski. „Propozycje wymiarowania betonowych elementów zginanych zbrojonych blachami fałdowymi”, Pierwsza Konferencja Naukowa Wydziału Budownictwa Lądowego ART., Olsztyn 1979 r.
 • J. W. Zieliński, S. Dominikowski. „Obliczanie płyt zespolonych stalowo-betonowych zbrojonych blachą trapezową” Konferencja jubileuszowa Wydziału Budownictwa Lądowego ART. Olsztyn 1981 r.
 • W. Żółtowski , S.DominikowskiBadania płyt betonowych zespolonych z blachą fałdową jednokierunkowo zginanych”, V Konferencja Naukowa – „Konstrukcje zespolone”, Zielona Góra, 1999 r.
 • S. Dominikowski „Analiza stanów granicznych stropów zespolonych stalowo – betonowych”, praca doktorska Warszawa 2000 r.
 • S. Dominikowski, Piotr Bogacz „Konstrukcje Stalowe”skrypt Opublikowane www.ekotechnika.org 2005 r.
 • S.Dominikowski „Procedury projektowania konstrukcji przy wykorzystaniu programu Robot Millenium i Robot Ekspert”Opublikowane www.ekotechnika.org 2005 r.
 • S.Dominikowski, P. Bogacz „Materiały pomocnicze do ćwiczeń z laboratorium konstrukcji stalowych” Opublikowane www.ekotechnika.org.
 • S.Dominikowski „Wpływ rozstawu i przekroju łączników na stałą sprężystości połączenia stropów zespolonych stalowo-betonowych”VIII Konferencja Naukowa Olsztyn-Łańsk „Konstrukcje Stalowe” 5(63) październik 2003 r.
 • S.Dominikowski P. Bogacz „Determination of Internal Forces in End Plates of Simple End Plate Joints” Technical Sciences No. 12 2009 r.
 • S.Dominikowski P. Bogacz “Analysis and Comparison of a Joint Connecting Members in a Roof Truss” Technical Sciences No. 14(2) 2011 r.
 • S. Dominikowski „Investigations linear and nonlinear dynamic characteristics of building structures”. VII Konferencja “Układy Dynamiczne – Teoria i Zastosowania” Łódź 2003 r.
 • S. Dominikowski „Porównanie hal stalowych projektowanych tradycyjnie i systemów lekkiego budownictwa stalowego”, XII Seminarium „Zastosowanie kształtowników walcowanych na gorąco w budownictwie” Olsztyn – 5.06.2003 r.
 • Przyczyny oraz sposób naprawy uszkodzonych budynków o konstrukcji murowej, PRZEGLĄD BUDOWLANY – nr 6/2016 – Dr inż. Piotr Bogacz, dr inż. Stefan Dominikowski, dr inż. Jacek Zabielski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. [Do pobrania]

Materiały do pobrania: