Jesteśmy ekspercką firmą projektową, zajmujemy się:

 • sporządzaniem ekspertyz i orzeczeń technicznych dotyczących szeroko pojętych konstrukcji: stalowych żelbetowych drewnianych oraz konstrukcji zespolonych,
 • projektowaniem konstrukcji budowlanych kubaturowych i drogowo-mostowych,
 • projektowaniem rewitalizacji obiektów zabytkowych pod opieką Konserwatora Zabytków,
 • nadzorami inwestorskimi i doradztwem technicznym.

Jesteśmy autorami:

 • projektów konstrukcji kilkudziesięciu hal i budynków oraz kilkuset konstrukcji drogowych (bramownice, wysięgniki, konstrukcje wsporcze pod tablice drogowe),
 • kilkudziesięciu ekspertyz dotyczących nośności konstrukcji hal i budynków przemysłowych,
 • projektów oraz ekspertyz konstrukcji podparć suwnic o udźwigu od 3,0 do 150 ton,
 • projektów konstrukcji wsporczych pod silosy o nośności 360ton,
 • konstrukcji podziemnych żelbetowych zbiorników technologicznych dla firmy Wipasz,
 • projektu konstrukcji wszystkich obiektów Obwodu Utrzymania Autostrady A4 (węzeł Sośnica).

Na podstawie projektów budowlanych, wykonujemy projekty wykonawcze i rysunki warsztatowe konstrukcji.

W pracach naszych korzystamy z programów komputerowych:

 • Autodesk Robot Structural Analysis Professional,
 • Autodesk Structural Detailig,
 • Revit,
 • Arcadia 10,
 • Intelicad (Intersoft),
 • RM-WIN,
 • Norma Standard 2,
 • Master fundamenty EC7,
 • Robot Expert.

Współpracujemy ze znaczącymi firmami projektowymi i wykonawczymi:

 • DESTIM dr inż. Piotr Bogacz,
 • Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Zabielski”,
 • D&H Termobud,
 • Giera Znaki Drogowe GZD „Giera”,
 • Inwest-Serwis Przedsiębiorstwo Budowlane,
 • i inne.

Zapraszamy do współpracy!