WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC:

 1. S. Dominikowski, J. Ossowski. „Obliczenie budynku 55 kondygnacyjnego o konstrukcji trzonowo-szkieletowej”, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej nr 4, 1978r.
 2. J.W. Zieliński, S. Dominikowski. „Propozycje wymiarowania betonowych elementów zginanych zbrojonych blachami fałdowymi”, Pierwsza Konferencja Naukowa Wydziału Budownictwa Lądowego ART., Olsztyn 1979r.
 3. J. W. Zieliński, S. Dominikowski. „Obliczanie płyt zespolonych stalowo-betonowych zbrojonych blachą trapezową” Konferencja jubileuszowa Wydziału Budownictwa Lądowego ART. Olsztyn 1981r.
 4. W. Żółtowski , S.DominikowskiBadania płyt betonowych zespolonych z blachą fałdową jednokierunkowo  zginanych",  V Konferencja Naukowa - "Konstrukcje zespolone",  Zielona Góra, 1999r.
 5. S. Dominikowski  „Analiza stanów granicznych stropów zespolonych stalowo -  betonowych”, praca doktorska Warszawa 2000r.
 6. S. Dominikowski, Piotr Bogacz „Konstrukcje Stalowe”skrypt Opublikowane www.ekotechnika.org 2005r.
 7. S.Dominikowski „Procedury projektowania konstrukcji przy wykorzystaniu programu Robot Millenium i Robot Ekspert”Opublikowane www.ekotechnika.org 2005r.
 8. S.Dominikowski, P. Bogacz „Materiały pomocnicze do ćwiczeń z laboratorium konstrukcji stalowych” Opublikowane www.ekotechnika.org.
 9. S.Dominikowski „Wpływ rozstawu i przekroju łączników na stałą sprężystości połączenia stropów zespolonych stalowo-betonowych”VIII Konferencja  Naukowa Olsztyn-Łańsk „Konstrukcje Stalowe” 5(63) październik 2003r.
 10. S.Dominikowski P. Bogacz „Determination of Internal Forces in End Plates of Simple End Plate Joints”  Technical Sciences No. 12 2009r.
 11. S.Dominikowski P. Bogacz “Analysis and Comparison of a Joint Connecting Members in a Roof Truss”  Technical Sciences   No. 14(2) 2011r.
 12. S. Dominikowski "Investigations linear and nonlinear dynamic characteristics of  building structures". VII Konferencja “Układy Dynamiczne - Teoria i  Zastosowania"  Łódź 2003r.
 13. S. Dominikowski „Porównanie hal stalowych projektowanych tradycyjnie i systemów lekkiego budownictwa stalowego”,  XII Seminarium „Zastosowanie  kształtowników  walcowanych na gorąco w budownictwie” Olsztyn - 5.06.2003r.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

© 2019 Ekotechnika - Stefan Dominikowski